Orki osiadłe z wybrzeży Alaski
(Southern Alaska Resident Orcas)Społeczność orek zamieszkująca wybrzeża Alaski składa się z około 272 zwierząt, żyjących w 11 Podach oznaczonych literą A. Poszczególne stada często spotykają się u zachodnich wybrzeży wyspy Kodiak i południowym krańcu Półwyspu Kenai. Każdy Pod to grupa matczyna (martiline) składająca się z najstarszej samicy oraz jej synów, córek i wnucząt. Najstarsze samice ("Grannies") takie jak AB10 są przywódczyniami każdego Podu, to one ustalają kierunek i cel podróży a także są kopalnią wiedzy i doświadczeń dla wszystkich członków. Co ciekawe, gdy matka umrze, jej synowie są wyganiani z grupy i tracą swoją dotychczasową range. Każdy Pod posiada od 5 do nawet 30 osobników. Co ciekawe, orki te dzielą terytorium z lokalnymi stadami Transient, jednak nigdy się nie krzyżują ani nie pływają blisko siebie. Orki osiadłe żywią się przede wszystkim łososiami.

Wyróżniamy następujące pody:

AB Pod

25 zwierząt, które tworzy Pod AB to 18 orek, które pływają razem i 7, które powoli wydziela subpod AB25, który bardzo często podróżują razem z grupą AJ. W ostatnich latach coraz rzadziej występują w południowo-zachodnim wybrzeżu Prince William Sound, jednak coraz częściej spotyka się je w regionie Fiordy Kenai. Chociaż liczba orek w pod AB nieznacznie wzrosła w ostatnich latach, jeszcze nie odzyskał wcześniejszej liczebności 36 sztuk. Łatwo rozpoznawalne jednostki to AB5, AB14 i AB17. AB Pod składa się z 3 subpodów - AB17, AB25 i AB10 oraz trzech starych samic, wokół których każdy z nich jest skoncentrowany. subpod AB10 jest jedyną grupą matczyną składającą się ze starej samicy i jej dwóch dorosłych synów (trzeci syn - AB4 zmarł kilka lat temu). Największą tragedią dla podu AB był wyciek ropy z tankowca Exxon Valdez, oraz zacięta nienawiść rybaków, którym zwierzęta te zjadały łososie. Szacuje się, że wyciek zabił dwie najstarsze samice - siostry (AB6 i AB7), a córka AB7 - AB12 została zastrzelona w 1985. Dwie dorosłe samice - AB8 i AB23 zginęły w wyniku wycieku ropy, a ich osierocone młode - AB36, AB41, AB18 i AB37 przeżyły raptem kilka lat. Ostatni ocalały syn - AB3. Samiec stracił zdrowie oraz dostał urazu płetwy grzbietowej, która nieznacznie mu opadła. Pływał samotnie kilka lat, aż został znaleziony martwy w 1996r.

AD5 Pod

Grupa ta składa się z 17 orek, jest często obserwowana w Prince William Sound, ale została też zaobserwowana częściej w Kenai Fjords i Kachemak Bay. Pod również został sfotografowany w wodach Kodiak Island ponad 360 mil na południowy zachód od Prince William Sound. Początkowo sądzono, że AD5 i AD16 to jedna grupa, ale dalsze obserwacje wykazały ich podział. Ostatnio był widziane w Zatoce Zmartwychwstania (Resurrection Bay), gdzie żerowały na łososie królewskie. Łatwe do rozpoznania osobniki to AD5 oraz AD2.

AD16 Pod

Początkowo był uważany za część podu AD5. Jest to pod złożony z 7 orek, które przeważnie przebywają w okolicy Fiordów Kenai, chociaż latem, często widuje się je wzdłuż linii brzegowej Resurrection Bay. Grupa ta często pływa razem z podem AK. Najczęściej rozpoznawanymi osobnikami są AD13 i AD14

AE Pod

W ostatnich latach, pod AE był najczęściej obserwowaną grupą w Prince William Sound. Ich łączna liczba wynosi 16, wliczając najmłodsze cielę urodzone w 1998 roku. W 1984 roku, kiedy badacze po raz pierwszy spotkali się z tym stadem, orki były nieśmiałe i trudno się było do nich zbliżyć. Z biegiem lat stały się one bardziej przystępne i przyjazne. W połowie lat 90-tych, turyści obserwujący stado zaczęli nazywać je "Cyrkowym Pod-em", ponieważ dzikie harce i wyskoki młodych orek stały się wręcz sławne. Grupa ta rzadko się rozdziela, chociaż czasami separują się na dwie grupy, które płyną bardzo blisko siebie. Najsławniejsze orki z grupy to bez wątpienia samiec AE1, AE9 i AE10.

AF Pod

Ten Pod jest wyraźnie podzielony na dwa subpody - AF5 i AF22, które podróżują razem od wielu lat. W AF5 jest 28 orek, a w AF22 jest ich 21. W ostatnich latach AF Pod urodziło się mnóstwo nowych cieląt. Jest on widywany najczęściej w okolicach Juneau, gdzie żerują. Stado to okresowo migruje na południe, do Frederick Sound, gdzie spotyka się z R-Clan reprezentującym osiadłą społeczność Northern Resident. Orki wspólnie migrują do Prince William Sound. Orki z AF podu mają wybitne zdolności do podróżowania na duże odległości.

AG Pod

To, składające się z 27 osobników stado ma niezwykle podróżniczy tryb życia. Pod był fotografowany w wodach centralnej i północnej części południowo-wschodniej Alaski, Prince William Sound, Kenai Fjords i bardzo daleko na południowy zachód, jak Kachemak Bay na końcu półwyspu Kenai. To obejmuje zakres tysięcy kilometrów linii brzegowej. Na ogół odwiedzają te rejony w sierpniu i we wrześniu, gdzie przyłączają się do ogromnych skupisk zrzeszających ponad setkę osobników nazywanych "Superstadami". AG Pod to bardzo żywe i żartobliwe zwierzęta. Najczęściej rozpoznawanymi jednostkami są: OS2, OS4 i OS5. Pod ten żywi się wieloma gatunkami ryb, a zwłaszcza halibutem. Przybycie podu AG do Prince William Sound jest wielkim wydarzeniem dla lokalnej społeczności orek. Nie rozumiemy, jak ta informacja jest przekazywana, ale wkrótce wszystkie osiadłe pody z tutejszych okolic, a także z okolic Fiordów Kenai przyłączają się do stada na kilka dni. Jest to czas wzmożonej aktywności społecznej.

AI Pod

W roku 1983, gdy naukowcy dopiero zaczynali badać lokalną społeczność orek, Pod AI zdawał się być częścią podu AB, jednak w przeciągu następnego roku 7 osobników wyraźnie oddzieliło się i utworzyło pod nazwany AI. Oba stada pływają niezależnie od siebie, jednak nadal łączy ich bardzo podobny dialekt. AI pod regularnie podróżuje przez Prince William Sound ze sporadycznymi wizytami w obszarze Fiordów Kenai. Cztery z siedmiu zwierząt w grupie, to dorośli synowie samicy AI3. Pod składa się z trzech pokoleń. Pierwsza córka AI3 - AI4 urodziła się wiosną 1984 roku. W 1996 roku, kiedy miała 12 lat, urodziła swoje pierwsze dziecko - AI7. AI4 była pierwszą samicą, która urodziła się, dorosła i została matką na oczach badaczy. Wiek AI3 to około 40 lat. Samica nie była widziana z żadnym nowym dzieckiem przez 13 lat, więc pojawienie się cielaka u boku samicy było wielkim wydarzeniem. Niestety maluch zginął po kilku miesiącach.

AJ Pod

Jest to największy z regularnie obserwowanych podów w rejonie Fiordów Kenai i Prince William Sound. Pod względem liczebności, z 25 zwierząt w 1984 r. do 38 zwierząt w 1998 r, a więc ma wiele młodych oreczek, które bez przerwy się bawią. Ponadto siedem zwierząt z podu AB (subpod AB25) często podróżuje z podem AJ. Stado było niejednokrotnie widziane w Resurrection Bay, gdzie podróżowało z całym podem AB. Łatwo rozpoznawalne zwierzęta to: AJ4 i AJ21.

AK Pod

AK Pod jest jednym z najczęściej spotykanych stad w Prince William Sound i Kenai Fjords. W odróżnieniu od innych grup takich jak AB, AJ i AN10, które są najczęściej postrzegane późnym latem, pod AK postrzegany jest już na początku maja. Te 12 osobników dzieli się na 2 grupy w czasie polowania na przybrzeżne ryby takie jak halibut. AK uwielbia korzystać z tzw. "Plaż masażu", które znajdują się w okolicach Prince William Sound. To płytkie zatoczki, wyścielone drobnymi otoczakami, o które orki ocierają się godzinami. Zjawisko to nosi nazwę "Beach rubbing", a zwierzęta często mają drobne szramy i blizny na bokach ciała. Są to łagodne, pełne gracji zwierzęta, które przejawiają agresje tylko w czasie zażywania masażu. Osobniki wyjątkowo łatwe do rozpoznania to: AK1, AK2, AK3 i AK8.

AN10 Pod

Do 1992r grupa ta była jednym podem, nazywanym AN Pod, który nagle rozpadł się na 2 subpody - AN10 oraz AN20. Ten drugi był widywany bardzo rzadko, a od kilku lat praktycznie wcale, więc dzisiaj nie istnieje w katalogu. AN10 najczęściej przebywa w Kenai Fjords, jednak latem migruje do Prince William Sound. Rozpoznawalne osobniki, to AN3, AN7, AN8 i AN10.

AX Pod

W poprzednim katalogu orek zamieszkujących Prince William Sound Pod AX to stado złożone z 54 zwierząt, które zostały sfotografowane w Montague Strait, Prince William Sound w 1990 roku. Ustalenie dokładniejszego podziału wymaga wielu lat obserwacji i badania behawioru tych zwierząt. Przypuszcza się, że AX pod to zespół subpodów, jednak wiele zwierząt nie została jeszcze sklasyfikowana. Pod AX spotyka się niekiedy w regionie Fiordów Kenai, w ramach spotkań wielu stad. Niektóre wieloryby z AX zostały sfotografowane w wodach Kodiak Island ponad 360 mil od Prince William Sound. Najbardziej charakterystyczne orki to: AX30, AX31, AX32 i AX42.