Orki wędrujące z wybrzeży Alaski
(Southern Alaska Transient Orcas)
Photo by Bruce G WayneWędrujące orki żyją w grupach od 2 do 10 osobników, z tą różnicą, że osobniki nie muszą być ze sobą spokrewnione. Każda orka (najczęściej robią to samce) może w każdej chwili opuścić grupę i przyłączyć się do innej. Zwierzęta te prowadzą zupełnie odmienny cykl życiowy od stad osiadłych, z którymi dzielą jednak terytorium. Orki wędrujące polują na ciepłokrwiste zwierzęta takie jak foki, morświny, delfiny a nawet wieloryby. W 1980r, gdy z tankowca Exxon Valdez wyciekło wiele galonów ropy naftowej, populacja Transient drastycznie zmalała. Dziś wyróżnia się dwa skupiska tych zwierząt, dzielące się na pozostałe grupki.

Wyróżniamy następujące Grupy:

Grupa AT1

Społeczność orek wędrujących najczęściej jest widywana w rejonach Fiordów Kenai oraz Prince William Sound. w 1980r grupa liczyła 22 orki, jednak po tragicznej katastrofie tankowca obecnie żyje ich 7 lub 8. Ta populacja została objęta ścisłą ochroną. Obserwacje poszczególnych osobników trwają cały rok, jednak bardzo trudno je zobaczyć, gdyż podróżują w kompletnej ciszy, przemierzając skaliste wybrzeża i poszukując siedlisk fok. Często obserwuje się jak orki zrzucają swoje ofiary z kry w lodowatych zatokach Prince William Sound. W przeciwieństwie do stad osiadłych, w których dominują samice, stado złożone z dwóch, trzech samców nie jest rzadkością.


GOAF (Gulf Of Alaska Transient)

Orki wędrujące w tej populacji, w przeciwieństwie do populacji AT1 sporadycznie bywają w Prince William Sound oraz Kenai Fjords. Badania genetyczne ośmiu zwierząt ukazały, że ich DNA nie jest w żaden sposób spokrewnione z grupą AT1, z żadnym ze stad Alaska Resident ani tym bardziej z osiadłymi klanami z Kolumbii Brytyjskiej. Najprawdopodobniej ich dialekt jest powiązany z dialektem AT1, jednak są to tylko przypuszczenia. Badania nad GOAT są zaplanowane na wiele lat (a nawet na dekady). Osobniki z tej grupy są widywane bardzo, bardzo rzadko. Zwyczaje tej grupy są znane, jednak rzadkość przebywania w wodach terytorialnych Alaski sugeruje, że ich zakres występowania jest bardzo szeroki. Istnieje bardzo mało danych fotograficznych na zachód od Kenai Fjords, chociaż orki które są czasami fotografowane w Prince William Sound zostały rozpoznane na zdjęciach zrobionych w pobliżu Kodiak Island, 400 mil na zachód. Przypuszcza się, że walenie przypływają w miejsca, gdzie gniazdują foki grenlandzkie, a potem wyruszają w morze i nie wracają przez wiele lat. W czerwcu 1994, grupa orek była obserwowana w pobliżu Fiordów Kenai i wtedy badacze sklasyfikowali pierwsze zwierzęta: AC1 AC2, AC4, AU2, AU3 i AU4, które następnie były często obserwowane w pobliżu Arm Valdez. Orki z GOAT były niejednokrotnie obserwowane, jak zaciekle polują na lwy morskie, co nieraz powodowało szok u badaczy. Ogólnie rzecz biorąc, orki wędrujące z tej grupy wydają się mieć więcej szram i ubytków w płetwie grzbietowej niż orki z AT1. Te rany mogą powstać w wyniku spotkania z zębami lwów morskich, które mogą być większe i bardziej agresywne niż foki i morświny na które polują ich krewniacy.