Dymorfizm płciowy


Różnice w wyglądzie poszczególnych płci orek są wyraźne. Polegają one głównie na wielkości ciała oraz kształcie i wielkości płetw, które u samców są znacznie większe niż u samic. U nowo narodzonych orek można łatwo określić płeć poprzez kształt plamek w okolicach genitalnych. U samic występują 2 dodatkowe czarne plamki po bokach (sutki), a u samców bruzda kryjąca penis jest znacznie dłuższa.