Captain Hook (T-40)Photo from Westcoast transientsT-40 to przewodnik grupy orek wędrownych, obserwowanych najczęściej w wodach cieśniny Haro (pomiędzy wyspą Vancouver, a San Juan), gdzie orki polują na uchatki grzywiaste, a nawet na morświny białopłetwe. Grupa przypływa na okres połowów z wód Alaski. Imię "Captain Hook" wzięło się od kształtu płetwy samca, której koniec jest zakrzywiony do dołu, przypominając hak. Samiec dowodzi niewielką grupą orek, która razem poluje - samicą T71's oraz trójką jej dzieci - T71A, T71B i T71C. Stado poluje na uchatki w dość ciekawy sposób - zapędzają swoją ofiarę na samo dno i czekają, aż się utopi. Orki dzielą zdobycz między sobą, głośno przy tym się zachowując, chętnie również skaczą. Szacuje się, że samiec ma 48 lat. Grupa Hook'a często spotyka inne, niewielkie grupy orek oznaczone literą T.