Northern Resident Community
Strona przygotowana w oparciu o materiały z
Orcinus Orca

Photo by majwick


Populacja orek osiadłych, żyjących w północnych wodach Kolumbii Brytyjskiej (Northern Residents) dzieli się na trzy klany: A, G i R. Klany składają się z mniejszych stad (łącznie jest ich 16), w których skład wchodzą grupy rodzinne (ang. matrilines). Całą populację tworzą 34 rodziny.

Grupę rodzinną prowadzi najstarsza samica. Jej potomstwo oraz wnuki i prawnuki pozostają w stadzie - gdy jej córki osiągną dojrzałość płciową i będą się rozmnażać, to wciąż pozostają w grupie samicy. Mogą one często odłączać się z młodymi od grupy, wtedy tworzą się grupy matczyne. Po śmierci najstarszej samicy zmieniana jest nazwa, wraz z objęciem stanowiska przez nową przywódczynię.Wyjątek występuje wtedy, gdy grupa składa się z samców lub bezpłodnych samic - wtedy nazwa zostaje.

Interesującą cechą wszystkich trzech grup jest bardzo podobny dialekt zawierający ponad 50 zawołań charakterystycznych dla każdego klanu, a także indywidualnych, dla każdej grupy rodzinnej modulacji poszczególnego dźwięku.

Populacja liczy w chwili obecnej 205 osobników - 53 samice, 30 samców oraz 122 młode osobniki bądź takie, u których nie rozpoznano płci