Seaside Aquarium (TINRO), RussiaPhoto by xotaka


Seaside Aquarium Nakhodka (lub TINRO Center) to położone na wschodniej części Rosji akwarium placówki badawczej w mieście Nakhodka. Położone jest ok 178km od największego miasta w tym rejonie - Vladivostoka. Oceanarium składa się w kilku zagród morskich, w którym przebywają zwierzęta - głównie białuchy i delfiny. Prowadzi się na nich badania dot. echolokacji i wpływów środowiska na organizmy, ale głównie jest to dom tymczasowy dla zwierząt dopiero co złapanych w niewoli, gdzie są przyzwyczajane do obecności człowieka i podstawowych zachowań. Od sierpnia 2012r. dostarczane są tu również orki, które odłowiono z rosyjskiej populacji.

Struktura stada
W morskiej zagrodzie niedaleko Władywostoku przebywają zwierzęta na sprzedaż do innych parków morskich, m.in. kilkanaście białuch, kilka delfinów i pokaźna grupa płetwonogich, a także wszystkie orki, które co roku odławiane są zgodnie z rosyjskim prawem. Niewykluczone że w przyszłości dojdzie do kolejnych odłowów i to tutaj wszystkie złapane zwierzęta zostaną przewiezione. Do tej pory w zagrodach TINRO przebywało kilkanaście orek i wszystkie sprzedawane są do rosyjskich i chińskich parków morskich.
Ostatnio odkryto, że TINRO przetrzymuje aż 11 orek, które mogą zostać sprzedane do chińskich parków morskich oraz aż 90 białuch!

Ceny biletów
Brak danych.

Adres
Tupik Shevchenko 4
Dushkino-Livadiya, Vladivostok, Russia
Tel: +7 4232 257 921
www.tinro-center.ru