Podgatunki Orcinus sp.Prawie 300 lat temu, gatunek Orcinus posiadał kilkanaście gatunków orek (Zobacz listę), opisanych przez przeróżnych uczonych w latach 1600-1850. Każdy klasyfikował stado, lub grupę zamieszkująca dany region, lub wykazującą odmienny od reszty behawior. Ostatecznie jednak, na poczatku lat 90-tych wszystkie "podgatunki" włączono w jednen gatunek ORCINUS ORCA opisany przez Linnaeusa w 1795r. W czasach obecnych coraz częściej donoszono o spotykaniu całych stad "dziwnych" orek, więc w 2003r naukowcy ponownie próbę klasyfikacji gatunku Orcinus sp. na całym świecie. W 2003r wyróżniono trzy odrębne gatunki, z czego najbardziej rozpowszechniony Orcinus orca podzielono na trzy podstawowe typy, różniące się budową morfologiczną, behawiorem oraz rodzajem pożywienia. Uznano również odrębność populacji typu orek żyjących w okolicach Antarktydy i określono je mianem typu A. Podjęto również próby sklasyfikowania dwóch gatunków okołobiegunowych (Typ C i Typ B, który prawdopodobnie wystepuje w dwóch formach barwnych) jako odrębnych gatunków orek, jednak jak do tej pory ta nowa klasyfikacja nie została prawnie zatwierdzona. W 2010r opisano widziany wcześniej czwarty typ orek (Typ D) charakteryzujący sie odmienną budową czoła i małymi plamkami skroniowymi.


Orcinus orcaAntarctic Killer Whale (Type A)Pack Ice Killer Whale (Large Type B)Gerlache Killer Whale (Small Type B)Ross Sea Killer Whale (Type C)Subantarctic Kille Whale (Type D)