Pacific Transient OrcasJest to dzika populacja orek, której członków obserwuje się regularnie w wodach wyspy Vancouver. Badacze od początku zauważyli że ta populacja różni się od innych nie tylko wyglądem, ale także zachowaniem i sposobem polowania. Populację zaliczono do typu Transient i obliczono, że liczy 170 osobników, ale naukowcy nie są pewni tych wyliczeń i podkreślają, że ta liczba może być podana na wyrost. Populacja składa się z 14 grup: E, F, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y i Z. Grupa T jest najlepiej poznana i to ona przeważnie najczęściej pojawia się w Vancouver. Na jedną grupę matczyną składa się średnio 3 lub 4 orki, czasem trochę więcej (do 7). Wiele osobników podróżuje samotnie. Cała populacja nie wypływa jednak na otwarty ocean, tylko przemieszcza się tuż przy wybrzeżu do wód Alaski i z powrotem do wyspy Vanouver.