Struktura społeczna


Photo by Stefan Jacobs • WSPÓLNOTA (ang. Community) - klany dzielące wspólne terytorium.

 • KLAN (ang. Clan) -to pody, które łączy wspólny dialekt. Być może pochodzą z jednego podu, którego osobniki dorosły i założyły własne stada lub dołączają do już istniejących.

 • STADKO (ang. Pod) - są to w różnym stopniu spokrewnione osobniki, które wędrują przeważnie razem. Samice, cielęta oraz młodziaki pływają w centrum grupy, a dorosłe samce asekurują brzegi. Pod zawiera w zależności od regionu do 30 osobników. Określenie dotyczy tylko orek osiadłych.

 • SUBPOD - składa się z matek, córek, sióstr i rodzeństwa ciotecznego. Orki te tworzą część podu, która może tymczasowo oddzielić się od stada.

 • GRUPA (ang. Group) - jest to odpowiednik podu u orek wędrujących, z tą różnicą że osobniki znajdujące się w grupie nie muszą być ze sobą spokrewnione

 • GRUPY MATCZYNE (ang. Maternal groups) - jest to najczęściej para matka-dziecko, które zawsze wędrują razem.Czasem mniejsze stada łączą się w grupy liczące nawet 500 osobników, zwane przez naukowców SUPERSTADAMI (ang. Herd) lub SKUPISKAMI (ang. Aggregations)